Noteikumiem

 • 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka personas, kas iegādājas e-pastu, tiesības. veikalā Siltassiulas.lt (turpmāk – Pircējs) un e-pastu veikala Siltassiulas.lt (turpmāk - Pārdevējs) tiesības, pienākumi un atbildība pret Pircēju, iegādājoties preces šajā e-pastā. veikalā.

  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs par to tiek informēts pa e-pastu. veikala mājaslapā. Kad pircējs iepērkas pa e-pastu veikalā tiek piemēroti pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi.

   

  2. Pirkuma - pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

  2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs nosūtījis e-pastu Pēc iepirkumu groza izveidošanas Siltassiulas.lt veikalā, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar šiem noteikumiem, spiediet pogu "Apstiprināt pasūtījumu".

  2.2. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts elektroniski. veikala datu bāzē.

   

  3. Personas datu aizsardzība

  3.1. Preču pasūtīšana pa e-pastu veikalā Pircējs var:

  3.1.1. reģistrējoties šajā e-pastā veikalā - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;

  3.1.2. nereģistrējoties šajā e-pastā veikalā.

  3.2. Pircējs, pasūtot preces 3.1. noteikumu punktā paredzētajos veidos attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda preces pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, telefons. numuru un e-pasta adresi. pasta adrese.

  3.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 3.2. Punktā norādītie Pircēja personas dati tiktu apstrādāti preču un pakalpojumu elektroniskajā pārdošanā. veikalā, Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos. Ja viņš nepiekrīt savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, Pircējam par to jāinformē Pārdevējs pa e-pastu. uz e-pasta adresi siltassiulas@gmail.com.

  3.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja e-pastā preču un pakalpojumu pārdošanai. veikalā, Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītais e-pasts uz e-pasta adresi un tālruņa numuru tiks nosūtītas informatīvas ziņas, kas nepieciešamas preču pasūtījuma izpildei.

  3.5. Pircējs, reģistrējoties pa e-pastu veikalā un pasūtot preces, apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus.

   

  4. Pircēja tiesības un pienākumi

  4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā Siltassiulas.lt, šiem Noteikumiem un citiem šī e-pasta noteikumiem veikala informācijas sadaļās noteiktajā kārtībā.

  4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma-pārdošanas līguma ar Pārdevēju, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot vēlamo preces atgriešanu un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no preces piegādes dienas. Šīs Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228. panta 10. punktu un 6.228. panta 11. punktu.

  4.3. Noteikumu 4.2. 1. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, un tā nav lietota.

  4.4. Pircējs apņemas samaksāt norunāto preču cenu 3 darba dienu laikā no pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanas brīža (izņemot gadījumus, ja Pircējs izvēlas preces izņemt pats Viļņā un par tām norēķināties skaidrā naudā pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī savākšana) un vēlāk pieņemt preces.

  4.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

  4.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

  4.7. Pircējs, izmantojot e-pastu veikalā Siltassiulas.lt, piekrīt šiem Pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus. 

  5. Pārdevēja tiesības un pienākumi

  5.1. Svarīgu apstākļu gadījumā pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt e-pastu. veikala Siltassiulas.lt darbu, iepriekš nebrīdinot Pircēju.

  5.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja e-pastam Siltassiulas.lt veikala darba stabilitāti un drošību vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot e-pastu. veikalā Siltassiulas.lt vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

  5.3. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, ja Pircējs nesamaksā par preci 2 (divu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.

  5.4. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus nosacījumus, lai pircējs pareizi izmantotu e-pastu. pakalpojumi, ko sniedz veikals Siltassiulas.lt.

  5.5. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta e-pastā. veikala Siltassiulas.lt reģistrācijas formā.

  5.6. Ja pircējs izmanto preču atgriešanas tiesības, kas paredzētas šo noteikumu 4.2. punktā, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 10 (desmit) darba dienu laikā no atgriežamās preces saņemšanas dienas.

  5.7. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces saskaņā ar šajos Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem. Pārdevējs nav atbildīgs, ja preces Pircējam netiek piegādātas no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

  5.8. Pārdevējs, svarīgu apstākļu dēļ nevarot Pircējam piegādāt pasūtītās preces, apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja tika veikta priekšapmaksa.

   

  6. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi

  6.1. e-pasts Veikalā Siltassiulas.lt pircējs var iegādāties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

  6.2. Preču cenas uz e-pastu veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādīti eiro un litos.

  6.3. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:

  6.3.1. Bankas pārskaitījums. Apmaksa ar pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs, izmantojot savu bankas e-pastu banku sistēmā vai pēc priekšapmaksas rēķina izdrukāšanas un došanās uz tuvāko bankas filiāli, pārskaita naudu uz e-pastu. Siltassiulas.lt veikala norēķinu bankas konts;

  6.3.2. maksājot tiešsaistē, izmantojot Paysera maksājumu iekasēšanas sistēmu.

  6.4. Tikai saņemot Pircēja maksājumu par preci saskaņā ar šo Noteikumu 4.4. punktā noteikto termiņu, sāk formēt preču paku un sāk aprēķināt preču piegādes termiņu.

  6.5. Pircējs, apliecinot, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt, ka preces iegādes dokumenti - Rēķini, kas vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam tiks iesniegti kopā ar paku vai elektroniski uz e-pastu. adrese, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā. Rēķinā ir norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides (ja tādas ir), preču gala cena, ieskaitot visus nodokļus, piegādes maksas un citi dati, kas jāiesniedz, pamatojoties uz grāmatvedību regulējošiem tiesību aktiem.
  7. Preču piegāde

  7.1. Pircējs, kurš pasūtījuma veikšanas laikā ir izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

  7.2. Preces tiek nosūtītas Pircējam ar Omniva, LP Express, DPD Pickup pasta automātu starpniecību un ar kurjera palīdzību, pēc tam, kad Pircējs par to ir iepriekš samaksājis.

  7.3. Preču sūtīšana ar Omniva maksā  5,50 €, DPD Pickup pasta skaitītājiem maksā 4,00 €, piegāde ar DPD kurjeru maksā 7,00 €. Piegādes maksa ir iekļauta kopējā rēķinā.

  Iegādājoties preces virs 70,00 EUR, preces Pircējam bez maksas tiek piegādātas ar Omniva, LP Express, DPD Pickup pasta automātiem vai ar DPD kurjeru Lietuvā.

  7.6. Preces parasti tiek nosūtītas 1-3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas (karantīnas un vasaras laikā preces var tikt nosūtītas 2-5 dienu laikā), ja preces atrodas Pārdevēja noliktavā. Precīzs preču nosūtīšanas datums un preču nosūtīšanas numurs tiek norādīts Pircējam, nosūtot ziņu uz viņa norādīto e-pasta adresi.

  7.7. Piegādājot preces Pircēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka prece ir nodota Pircējam, neatkarīgi no tā, vai preces faktiski pieņēma pats pircējs vai cita persona, kas parakstījusi piegādes dokumentu. Ja pasta darbinieks pircēja norādītajā adresē neatrod personu, kas var pieņemt preces, preces tiek atstātas attiecīgajā Lietuvas pasta nodaļā, informējot par to Pircēju. Pircējs apņemas pats izņemt preces norādītajā pasta nodaļā Lietuvos Pašto AB noteiktajā kārtībā un termiņos.

  7.8. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas dēļ, Pircēja norādītā nepareizā piegādes adrese, vai citu no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

   

  8. Preču kvalitāte, garantijas

  8.1. Katrs e-pasts Sīkāka informācija par veikalā Siltassiulas.lt nopērkamo preci kopumā ir norādīta katrai precei pievienotajā aprakstā.

  8.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-pasts veikalā Siltassiulas.lt esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.

  8.3. Prece nav uzskatāma par nekvalitatīvu sakarā ar krāsu atšķirībām starp faktisko preci un e-veikalā ievietoto preces fotoattēlu, kas var rasties, fotografējot preci.

   

  9. Preču atgriešana un apmaiņa

  9.1. Preces tiek atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228. panta 10. punktu un 6.228. panta 11. punktu. Par preci samaksātā naudas summa un Pircēja apmaksātie preču piegādes izdevumi tiek atgriezti Pircējam. Preču atgriešanas tiešās izmaksas sedz Pircējs.

  9.2. Lai atgrieztu preces, pamatojoties uz Noteikumu 9.1. punktā, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes Pircējam dienas, noformējot preču atgriešanas aktu un kopā ar atgriezto preci iesniedzot to Pārdevējam noteiktajā termiņā. šajā punktā. Preces atgriešanas veidlapu varat saņemt, sazinoties ar Pārdevēju pa e-pastu. veikalā Siltassiulas.lt ar norādītajiem kontaktiem.

  9.3. Lai atgrieztu preci, pircējam ir jāievēro šādi nosacījumi:

  9.3.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, glītā iepakojumā;

  9.3.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;

  9.3.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu komerciālo izskatu (skartas etiķetes utt.);

  9.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;

  9.3.5. atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt pirkuma dokumentu (rēķins - rēķins) un šo noteikumu 9.2. punktā norādīto preču atgriešanas aktu.

  9.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šo noteikumu 9.3. pantā noteikta preču atgriešanas kārtība.

  9.5. Atgriežot nepareizo preci, Pārdevējs apņemas šādas preces pieņemt atpakaļ un aizstāt ar līdzīgām, piemērotām precēm.

  9.6. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav nomaiņai piemērotu preču, samaksātā summa tiek atgriezta Pircējam. 

  10. Pircēja un pārdevēja atbildība

  10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja kompensāciju par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

  10.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-pastu. veikalā.

  10.3. Reģistrēts e-pasts veikalā Siltassiulas.lt Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e-pasts veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir saistīta ar e. veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

  10.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

  10.5. Ja Pārdevēja e-pasts veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pasta adresēm. tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai darbībām, neuzrauga un nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

  10.6. Bojājuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

   

  11. Mārketings un informācija

  11.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var nosūtīt e-pastu. dažādas akcijas Siltassiulas.lt veikalā.

  11.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos dzēst. Jebkuras akciju noteikumu un nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai turpmāk, t.i. no to izpildes brīža.

  11.3. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi. pasta adrese.

  11.4. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-pastu. pa tālruni un e-pastu, kas norādīts veikala sadaļā "Kontakti". pasta adrese.

  11.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pircējs nesaņem informatīvus vai apstiprinošus ziņojumus, kas nosūtīti interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.

  11.6. Pārdevējs nav atbildīgs par savstarpējo saistību pareizu izpildi starp Pircēju un Pārdevēja partneriem, kuru pakalpojumus Pircējs pasūta.

   

  12. Nobeiguma noteikumi

  12.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem.

  12.2. Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

  12.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 • Abonējiet un saņemiet 10% atlaidi savam pirmajam pirkumam !Abonēt