Taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens, perkančio el. parduotuvėje Siltassiulas.lt (toliau - Pirkėjo) ir el. parduotuvės Siltassiulas.lt (toliau - Pardavėjo) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes šioje el. parduotuvėje.

  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

   

  2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

  2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje Siltassiulas.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

  2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje.

   

  3. Asmens duomenų apsauga

  3.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

  3.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

  3.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

  3.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 3.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

  3.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 3.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikdamas su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi apie tai informuoti Pardavėją el. pašto adresu siltassiulas@gmail.com .

  3.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

  3.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

   

  4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje Siltassiulas.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11) straipsniais.

  4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

  4.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą kaip nurodyta apmokėjimo skiltyje (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka pats atsiimti prekes Vilniaus mieste ir sumokėti už jas grynaisiais pinigais atsiėmimo metu) ir vėliau šias prekes priimti.

  4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  4.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  4.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve Siltassiulas.lt, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

   

  5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

  5.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės Siltassiulas.lt darbą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

  5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės Siltassiulas.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve Siltassiulas.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

  5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas neapmoka už prekes kaip numatyta apmokėjimo skiltyje.

  5.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės Siltassiulas.lt teikiamomis paslaugomis.

  5.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės Siltassiulas.lt registracijos formoje.

  5.6. Pirkėjui pasinaudojus teise grąžinti prekes, numatyta šių Taisyklių 4.2. punkte, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

  5.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neatsako už tai, jei prekės Pirkėjui nepristatomos dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

  5.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

   

  6. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

  6.1. El. parduotuvėje Siltassiulas.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

  6.2. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

  6.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  6.3.1. banko pavedimu. Atsiskaitymas bano pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, naudodamasis savo banko el. bankininkystės sistema ar atsispausdinęs išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir nuėjęs į artimiausią savo banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės Siltassiulas.lt atsiskaitomąją banko sąskaitą;

  6.3.2. apmokant internetu per mokėjimų surinkimo Paysera sistemą.

  6.4. Tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes per šių Taisyklių 4.4. punkte nustatytą terminą, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  6.5. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – Sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos kartu su siuntiniu arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos (jei jos yra), galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

  6.6. Smulkesnė informaciją apie apmokėjimo būdus yra pateikiama čia.

   

  7. Prekių pristatymas

  7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

  7.2. Prekės Pirkėjui siunčiamos per Omniva, LP Express, DPD Pickup paštomatus bei kurjerio pagalba, pirkėjui iš anksto už tai sumokėjus.

  7.3. Prekių siuntimas Omniva paštomatu kainuoja 3,50 €, DPD Pickup paštomatais, LP Express pštomatais kainuoja 2,50 €, prekių pristatymas per kurjerį kainuoja 4,00 €. Siuntimo mokestis yra įskaičiuojamas į bendrą sąskaitą.

  Perkant prekių už daugiau nei 50,00 EUR, prekės Pirkėjui LP Express, DPD Pickup paštomatais ar per DPD kurjerį Lietuvoje pristatomos nemokmai.

  7.6. Prekės paprastai yra išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas nuo apmokėjimo už jas gavimo (vasaros metu prekės gali būti išsiunčiamos per 2 - 5 d. d.), jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje. Tiksli prekių išsiuntimo data ir prekių siuntos numeris nurodomas Pirkėjui išsiunčiant pranešimą jo pateiktu elektroninio pašto adresu.

  7.7. Pristačius prekės Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės yra yra perduotos Pirkėjui nepriklausomai nuo to, ar tas prekes faktiškai priėmė pats pirkėjas ar kitas asmuo, pasirašęs ant prekių pristatymo dokumento. Jei pirkėjo nurodytu adresu pašto darbuotojas neranda prekes priimti galinčio asmens, prekės yra paliekamos atitinkamame Lietuvos pašto skyriuje, apie tai informuojant Pirkėją. Iš nurodyto pašto skyriaus Pirkėjas įsipareigoja pats atsiimti prekes AB "Lietuvos pašto" nustatyta tvarka ir terminais.

  7.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjo nurodyto netinkamo, klaidingo pristatymo adreso arba dėl kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

   

  8. Prekių kokybės, garantijos

  8.1. Kiekvienos el. parduotuvėje Siltassiulas.lt parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

  8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje Siltassiulas.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  8.3. Prekė nėra laikoma nekokybiška dėl tikros prekės ir el parduotuvėje patalpintos prekės nuotraukos spalvinių skirtumų, galinčių atsirasti prekę fotografuojant.

   

  9. Prekių grąžinimas ir keitimas

  9.1. Prekės grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11) straipsniais. Pirkėjui grąžinama už prekes sumokėta pinigų suma ir Pirkėjo sumokėtos prekių pristatymo išlaidos per 14 d. d. nuo prekių gavimo dienos. Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

  9.2. Norėdamas grąžinti prekes remiantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, surašydamas prekių grąžinimo aktą ir per šiame punkte nurodytą terminą pateikdamas jį Pardavėjui kartu su grąžinamomis prekėmis. Prekių grąžinimo akto formą galite gauti susisiekęs su Pardavėju el. parduotuvėje Siltassiulas.lt nurodytais kontaktais.

  9.3. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekes, turi laikytis šių sąlygų:

  9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

  9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

  9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.);

  9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

  9.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (sąskaitą - faktūrą) ir šių taisyklių 9.2. punkte nurodytą prekių grąžinimo aktą.

  9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  9.5. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

  9.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

  9.7. Dovanų kuponai, net jei jų galiojimo laikas nėra pasibaigęs, yra negrąžinami. 

   

  10. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

  10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

  10.3. Užsiregistravęs el. parduotuvėje Siltassiulas.lt, Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

  10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  10.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  10.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

   

  11. Rinkodara ir informacija

  11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje Siltassiulas.lt įvairias akcijas.

  11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

  11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu al. pašto adresu.

  11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

  11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  11.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

   

  12. Baigiamosios nuostatos

  12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

  12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.